Burchard Gyula Konrád, egy szinte elfeledett “pezsgőnagyság”

Ha már pezsgővel foglalkoznuk, nem szabad megfeledkeznük Burchard Gyula Konrád-ról, aki tisztként, hadnagyi rangban, részt vett az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban Henryk Dembiński altábornagy segédtisztjeként, és akinek a cégénél a Burchard-Delbeck & Cie pezsgőháznál dolgozott Törley József a Törley pezsgő alapítója fiatalon.

Dembiński tábornok levele Gyula Konrádhoz, Sumla, 1850 március 11, Törökország

“Kedves Gyulám!

Elválásunk pillanatában vetem papírra e sorokat, mivel Ön is tisztában van azzal, hogy holnap Bruszba kell indulnom, és szerettem volna adni Önnek valamit, ami igazolná, hogy mivel tartozom Magának azért, hogy annyi mindent tett akár az életemért, akár a kiszabadulásomért, például amikor a szegedi harcoknál Ön nekem adta a lovát, sőt kényszerített, hogy felüljek rá, mivel az enyémet az ellenséges gyalogság kilőtte alólam; végtelenül sajnálom, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármiben is a segítségére lehessek, de kérem, őrizze meg ezt a papírt, hogy ha olyan helyeken fordul majd meg, ahol barátaim vagy olyan személyek vannak, akiknek számítok és Önnek éppen az ő támogatásukra, pártfogásukra vagy segítségükre lenne szüksége, mutassa meg nekik e levelet, hogy tudják, mindazzal, amit Önért tesznek, akkora hálára köteleznek, mintha értem vagy sarjaimért tették volna ugyanezt.

Remélem nem kell mondanom, hogy távol Öntől is ugyanannyira szívemen viselem a sorsát, így bármerre is járnék, és Önnek a segítségemre volna szüksége, írja meg, és én mindent megmozgatok, hogy eleget tegyek a kérésének.

Őszinte híve:
Henri Dembinski tábornok”

Burchard Gyula és fivére Burchard Gusztáv, Zamoyski gróf és Canning Stratford, az Oszmán Birodalom brit nagykövetének, segítségével megúszták az ázsiai internálást, és hamis svájci útlevelekkel Franciaországba menekültek.

A testvérek Joseph-François Kasparek, anyai unokatestvérük, segítségével Reimsben telepedtek le és egy textilkereskedő cég alkalmazottai lettek. Ők viszont inkább a borhoz és a borkereskedelemhez értettek, így hamarosan a Champagne-i borkereskedők között találták magukat.

Burchard Gyula 1857 február 3.-án feleségül vette Delbeck Zsófiát, Félix Delbeck lányát. Félix Delbeck bankár alapította a Delbeck pezsgőházat 1832-ben. A pezsgőház egyik kiváltsága az volt, hogy használhatta a királyi jelvényt és a “Fournisseurs de l’Ancienne Cour de France” mottót ami körübelül annyit tesz “A régi francia udvar beszállítója”.

Gyula és apósa, valamint Gusztáv – testvérük a Magyarországon élő Burchard Konrád támogatásával – 1857-ben Danzigban bornagykereskedelmi lerakatot alapítottak. 1858-tól a Delbeck cég Burchard-Delbeck & Cie néven működött tovább.

A Burchard-Delbeck & Cie ház az egyik ház, amely alapító tagként jelen van a Syndicat de Grandes Marques-nak (nagy márkák szindikátusának) alapításánál, ez a szervezet az egyik előfutára a Union des Maisons de Champagne vagyis a Pezsgőházak Szövetségének.

Burchard Gyula 1893-1897 között a Syndicat de Grandes Marques elnöke, majd később tiszteletbeli elnöke lett.

Vélemény, hozzászólás?