Hogy került Közép-Európába a Chardonnay?

Van akinek tetszik, van akinek nem, az Önök szerény mesélőjének például nem, de történelmünkben megkerülhetetlenek a Habsburgok. De hogy jön ez a Chardonnay-hez?

Az egész oda vezethető vissza, amikor a Pápa a különc Habsburg Frigyest, Alsó- és Felső-Ausztria főhercegét III. Frigyes néven Német-Római, eredeti nevén Szent Római császárrá koronázta 1452-ben. A hírhedten lomha, habozó, haspók császárt Kövér Frigyesnek is hívták. A Pápa szerint ülve akarta meghódítani a világot. Német nyelvterületen a birodalom álomszuszéka néven emlegették. Látszólag semmit nem csinált, de türelmes és átgondolt ember volt. Mikor tetterős szomszédja, a mi Hunyadi Mátyásunk elfoglalta Bécset, inkább elmenekült Felső-Ausztriába. Türelme mégis meghozta – számára – a gyümölcsét, mert amikor Mátyás tisztázatlan körülmények között meghalt, vélhetően a felesége, Beatrix kíséretéből valaki megmérgezte, harc nélkül bevonult Bécsbe. Nem a csatamezőn, de a dinasztikus politikában hatalmas sikert aratott. Fiát, Miksát összeházasította Európa leggazdagabb örökösnőjével, Burgundi Máriával. Az ő öröksége volt akkor a mai Hollandiát és Belgium északi részét magába foglaló Flandria és a mai Franciaország egész észak-keleti része. Így váltak a Habsburgok az akkori Európa legnagyobb uralkodói családjává. Híres, a mai napig emlegetett jelmondata így hangzott: Míg mások háborúznak, te, boldog Ausztria, házasodj!

Burgundi Mária népes kíséretében jópár, ismereteink szerint tizenegy, borász is érkezett, akik fajtákat is hoztak magukkal. A Chardonnay így került Alsó-Ausztriába. Természetesen, mint a Chardonnay eredete című írásunkból már megtudhatták, akkor még nem használták ezt a nevet. Miksa nem is különbözhetett volna jobban apjától, az aluszékony Frigyestől, vagy a XIX. századi tétova Habsburgok kliséjétől. Kirobbanó jókedvvel megáldott szájhős volt, akit német Herkulesként is emlegettek. Memoárjában ezt írja magáról: Kacagtam, lándzsát törtem, tettem a szépet a hölgyeknek, de leginkább nevettem. Épp oly jó hadvezér volt, mint „házasságszerző”. Nyélbe ütött még két házasságot, ami belátható közelségbe hozta a Cseh és a Magyar trónt. Tekintettel az akkori rendkívül magas gyermekhalandóságra, nem remélhette, hogy maradéktalanul eredményre vezetnek.

A Habsburgoknak most is szerencséjük volt. Amikor az ifjú II. Lajos Cseh és Magyar király 1526-ban, a mohácsi csata után, szintén tisztázatlan körülmények között, a Csele patakba veszett, megörökölték mindkét trónt. Ekkor, mint ismeretes, annak ellenére, hogy Nádasdy Ferenc, a híres Fekete Bég hősies utóvédharcot folytatott évtizedekig, évekig tartotta, ma is modernek számító mozgó háborúval, az Eszék-Nádasd-Ozora-Bátaszék vonalat, Hazánk három részre szakadt. Vélhetően ekkor kezdett bekerülni a Chardonnay az északi, Habsburgok által birtokolt területekre Alsó-Ausztriából.